Utbildningens roll för en konstnär

För att kunna bli en konstnär så underlättar det om man, förutom har ett intresse, även har någon form av egenskap eller känsla för den konstform som man vill utöva. Konst är ett väldigt brett begrepp och omfattar väldig många områden, från bildkonst och skulpturkonst till arkitektur och musik. En duktig konstnär kan verka inom de allra flesta konstområden då de har en egenskap att se och förstå vad som påverkar människors upplevelse av objekten.

De allra största konstnärerna genom världshistorien är självlärda konstnärer som exempelvis Leonardo da Vinci som utöver att han var konstnär även var en framstående uppfinnare, arkitekt och matematiker. Leonardo da Vinci hade även känsla för musik och filosofi men dessa egenskaper var inte fullt så framträdande som hans känsla för konst. Tyvärr är vi få personer som födds med dessa egenskaper och talanger så vi behöver utveckla det intresse som vi har för konst genom att lära oss.D-7

Att genomgå en konstutbildning är ett bra sätt att dels få lära sig tekniken att utöva konst, men också andra faktorer som att lära sig tyda konst. Att bli en konstnär handlar mycket om erfarenhet och att ta del av andra studenters erfarenheter kan också få en stor betydelse för hur man utvecklas som konstnär. En konstskola gör inte en till konstnär, men däremot kan man som konstnär utvecklas väldigt mycket, vilket kan vara skillnaden mellan att i framtiden kunna leva på sin konst eller inte.

Att kunna leva på sin konst är också en konst. De mest framstående konstnärerna genom historien var ofta mycket fattiga och det är först efter deras död som deras verk blivit mycket värdefulla. Det finns dock exempel på levande konstnärer där deras konst har sålts för miljonbelopp. Exempelvis har vi den svenska konstnären Cecilia Emmy Anna Edefalk, som utbildat sig på Konstfack i Stockholm, Birkagårdens folkhögskola i Stockholm och vid Kungliga Konsthögskolan. Hennes tavla ”Dad” såldes för 1,2 miljoner på en auktion i Paris. Senare har även hennes målningar ”En annan rörelse” sålts för 3,8 miljoner och ”Baby” för 5,9 miljoner på konstauktioner i Stockholm.

Dock är det många konstnärer som får hitta inkomster på annat håll i början och vanligt är att konstnärer arbetar inom form och design, som skyltar, arkitektur eller andra områden där det krävs speciell känsla för utformning som exempelvis av smycken och designade namnlappar.