Kungliga konsthögskolan

Den Kungliga konsthögskolan är en idag statlig högskola för utbildning i konst, som har sina rötter i Kungliga Akademien för de fria konsterna. Det är med andra ord en skola med anor, då den ursprungliga akademien bildades redan 1735.

Akademien grundades i samband med att arkitekten Carl Gustaf Tessin arbetade med byggandet av Stockholms slott. Som överintendent hade Tessin även ansvaret för att utbilda konstnärer som skulle delta i arbetet med slottet. Han tog därför initiativ till att skapa Kongliga Ritarakademien, en tecknarskola som höll till på slottet. Akademien hade franska förebilder, där konstakademier var samlingsplatser för etablerade konstkännare och konstnärer, och i slottet undervisades en liten grupp konstnärer av fransosen Guillaume Thomas Taraval. Både Tessin och Taraval räknas som grundare till akademien.800px-Konsthögskolan_Stockholm_entre

År 1766 kunde akademin utöka sin verksamhet till andra konster förutom teckning, i och med att ett beslut av riksdagen tryggade akademins ställning. Man valde in en förste hedersledamot (som alltid är en kunglighet), tolv svenska hedersledamoter och femtio svenska ledamoter i akademien. Gustav III skrev 1773 akademiens första stadgar, återigen med franska akademier som förebild – mer specifikt den franska konstakademien. Sitt nuvarande namn fick akademien 1810.

År 1978 skildes Kungliga konsthögskolan från Konstakademien, och i och med detta blev Kungliga konsthögskolan en fristående högskola. Undervisningen fortsatte dock att bedrivas i Konstakademiens lokaler på Fredsgatan 12 fram till 1995, då högskolan helt flyttade in i sina nya lokaler på Skeppsholmen, där den befinner sig än idag. Lokalerna på Skeppsholmen består av tre delar: den ursprungliga byggnaden (Kasern III), ”Tillbyggnaden” (som innehåller verkstäder och elevateljéer) och Mellanrummet, som förbinder de två byggnaderna. Utanför högskolans ingång står två statyer i brons som föreställer ett lejon och ett svin. Statyerna är avgjutningar av två identiska statyer som kallas just Lejonet och svinet, och som står utanför Konstakademiens entré på Fredsgatan. De är således en referens och en hyllning till högskolans ursprung.

Om du är en utbildad konstnär tycker du säkerligen om att omge dig med konst, till exempel i ditt hem. På Nordicdesigncollective.se kan du hitta en tavla eller en poster som passar din smak, och som är designad eller målad av en nordisk konstnär.