Göteborgs konstskola

Historien bakom Göteborgs konstskola börjar med en man som hette Börge Hovedsku. Hovedsku föddes i Danmark 1910, och utbildade sig under sin ungdom till konstnär. Han studerade vid Kunstakademiet i Köpenhamn mellan 1930 och 1935. Under andra världskriget var dock Börge Hovedsku en av männen i den danska motståndsrörelsen mot den tyska ockupationen, och han tvingades därför att fly till Sverige 1943. Två år efter hans ankomst till Sverige grundade han Hovedskus målarskola i Göteborg, på Haga Nygata 4. Skolan var modern för sin tid, och anordnade bland annat dagliga modellstudier. Skolans framtid skulle säkras i och med att Hovedsku anställde Brita Larson som grafikassistent 1961. Larson var en tidigare student på skolan, och när grundaren Hovedsku gick bort 1966 tog hon över skolans ledning genom att köpa skolan av dödsboet.800px-Haganygata

Under sin tid som ledare för skolan skulle Larson genom hårt arbete utveckla den. Hon anställde bland annat en rad nya lärare på skolan, till exempel Knut Irwe, Rune Lindbladh, Morgan Nicklasson och Lars Larsson. Redan året efter att Larson tagit över expanderade skolan inte bara i antal anställda utan också i omfång, då man övertog hela 75 procent av huset på Haga Nygata som skolan befann sig i. Man utvecklade i och med detta separata avdelningar av skolan för måleri, skulptur och grafik.

År 1978 tog skolan två steg framåt i utvecklingen, då man dels flyttade till nya lokaler på Järntorget 6, och dels ombildades skolan till ett aktiebolag, och fick status som en tvåårig gymnasieutbildning. Tio år efter detta flyttade skolan igen, denna gång till Första Långgatan 10, där skolan finns kvar än idag.

Ett annat stort steg framåt i skolans historia var då Brita Larson till slut gick i pension vid millennieskiftet, år 2000. I samband med detta blev Peter Backhaus rektor för skolan, och namnet byttes till Göteborgs konstskola. Idag anses skolan vara en av de främsta högskoleförberedande konstskolorna på eftergymnasial nivå i Sverige.

För alla skolor idag är det mycket viktigt att ha en bra hemsida där blivande och nuvarande elever kan hitta all information de behöver. Lyckligtvis är det idag mycket enkelt att skapa en hemsida på Hemsida.se.