Konsten på konstskolorna

Det passerar årligen mängder med konst genom konstskolornas väggar men det är förhållandevis väldigt få konstverk som blir kvar permanent. Till skillnad från många andra skolor och offentliga byggnader är konstskolor fyllda med tomma väggar som utgör underlaget för studenternas utställningar. Det är en plats fylld av förändring där konsten skapas men inte stannar kvar. Ändå finns det på många ställen spår av konst på konstskolorna.

Permanenta konstverk och gömda ställen

Konst i offentliga miljöer såsom skolor brukar man vanligen se i några olika former. Det är inte ovanligt med gamla gipsskulpturer och målningar, eller inramade grafiska tryck. Minnesvärda dokument kan sitta skyddade bakom glas med fina ramar i lärarnas korridorer. Inte sällan konstfullt utfört med reflexfritt glas från butiker som BGA till exempel, som säljer högkvalitativa glas och ramar. På en del skolor kan man hitta permanenta konstverk i bibliotek och i närheten till entrén. Exempelvis på Konstfack kan man åtnjuta några designarbeten från studenter och även ett par gamla gipser som har följt med under lång tid. Medan den mesta av konsten försvinner med studenterna kan det även finnas spår av deras verksamhet i glömda utrymmen som inte målas om så ofta, såsom toaletter och förvaringsutrymmen. På vissa skolor har dock studenternas arbeten och även konstföremål som använts i undervisningen bevarats i hög grad.

Gipsavgjutningar på Konstakademin

På Konstakademin i Stockholm finns det mängder av vackra skulpturer och teckningar bevarade från tidigare studenter. Konstakademin är en gammal skola som har undervisat i teckning, arkitektur och bildhuggarkonst med mera, och idag verkar de främst för att främja konst och konstutbildning. På Konstakademin finns det även mängder av gipsavgjutningar av skulpturer från stora konstnärer som Michelangelo. Dessa gipser har använts i undervisningen på skolan och det är än idag populärt att besöka akademin för att öva sig på att teckna av dessa skulpturer.