Svenska designskolor

Konst och design går hand i hand och är på sätt och vis två sidor av samma kreativa mynt. Gränserna är ibland flytande mellan de två begreppen, men det finns vissa skillnader. Design handlar mer om formgivning, om att lösa problem och om att göra produkter, tjänster och miljöer såväl vackra som användarvänliga. Inom designbranschen är den kommersiella aspekten betydligt mer uttalad än i konstvärlden, och även kopplingen till industri och produktion. Därför finns det också speciella designskolor, där fokus ligger såväl på att utveckla det kreativa som på att lära sig processerna kring hur man tar en produkt från idéstadiet till butikshyllorna.

 

Beckmans och HDK
I Sverige finns ett antal välrenommerade designskolor. En skola som har ett mycket gott rykte är Beckmans i Stockholm. Beckmans Designhögskola erbjuder en treårig grundutbildning

inom konst och design som leder till en konstnärlig kandidatexamen (180hp). Utbildningen omfattar tre olika inriktningar; Visuell kommunikation, Mode och Form (produktformgivning och rumsgestaltning). Skolans verksamhet startade 1939 och bedrivs idag i lokaler på Brahegatan 10, i närheten av Stureplan i Stockholm. Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, är en skola som ligger i Göteborg och som också är väldigt populär. Här finns utbildningar i design och i konsthantverk, samt lärarutbildningar i till exempel slöjd och bild. HDK har lokaler dels i centrala Göteborg, dels vid Steneby i Dals Långed. Alla studenter vid HDK får en egen arbetsplats och har fri tillgång till skolans lokaler dygnet runt.

 

Kvalificerade yrkesutbildningar
Även svenska KY-utbildningar har ett gott rykte i branschen. KY-utbildningar står för kvalificerade yrkesutbildningar. De finns runtom i hela Sverige och är nära kopplade till arbetslivet och arbetsmarknaden. KY-utbildningar är ofta kortare än traditionella högskoleutbildningar och de flesta är mellan ett och två år långa. Studenterna tillbringar en tredjedel av sin skoltid som lärlingar ute i arbetslivet, enligt LIA-pedagogiken som står för Lärande I Arbetslivet. En stark fördel med den här typen av utbildningar är att man redan under studietiden börjar bygga upp sitt professionella nätverk. Ett starkt och stort nätverk är ofta av avgörande betydelse när det sedan är dags att börja söka jobb, eller att som frilansande designer börja söka efter uppdrag och kunder.

dv1453007