Utbildningar i konst

Vad är konst egentligen? Och hur blir man konstnär? Måste man läsa en konstutbildning för att kunna titulera sig konstnär? Svaret är nej, det måste man inte. Men många av våra etablerade konstnärer har genomgått någon form av konstnärlig utbildning, och skoltiden är ofta ett bra tillfälle både att få tid till att fokusera på att hitta sin stil och sitt uttryckssätt, och för att lära sig om de olika tekniker som står till buds.

 

Konst på universitet
Det svenska ordet konst härstammar från det forngermanska ordet kunst som i sin tur har sin rot i ordet können som betyder ”kunnande”. Det engelska ordet art däremot härstammar från latinets ars, vilket betyder ”arrangemang” eller ”att arrangera”. Konst är alltså ett brett begrepp, och följaktligen finns ett brett utbud av olika sorters konstutbildningar. Om du vill ha en akademisk konstutbildning och examen så kan du få det på flera av Sveriges universitet. Det finns även konsthögskolor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Det finns också mer praktiskt inriktade utbildningar i bland annat Yrkeshögskolans regi. Här ligger fokus på själva hantverket och pedagogiken bygger på att man själv i stor utsträckning får skapa, ofta i direkt anknytning till arbetslivet. Ett annat alternativ för den som vill gå en konstutbildning är att välja någon av landets alla folkhögskolor. Här finns ett stort utbud av både längre och kortare kurser i en mängd olika inriktningar. Studiemiljön på folkhögskolorna är unik – det är vanligt att eleverna bor på skolan vilket skapar en stark gemenskap.

 

Utomlands eller på distans
Det finns också en uppsjö av utbildningar utomlands. Allt fler unga väljer att läsa hela eller delar av sin utbildning i ett annat land, och det finns många svenska förmedlingar som hjälper till att både arrangera och förmedla konstutbildningar i andra länder. Väljer man att läsa sin utbildning i ett annat land så får man ofta språkkunskaper och möten med nya spännande kulturer och människor på köpet. Ytterligare ett alternativ är att följa en distansutbildning. Distansutbildningar är uppbyggda som om du faktiskt satt i skolbänken, men du har större möjlighet att själv styra var och hur du förlägger dina studier. Att läsa på distans kräver en god disciplin och effektivitet eftersom kraven för att bli godkänd är lika höga som på en vanlig skola.

Utbildningar i konst 1