Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå är en del av Umeå universitet, och utgör som sådan en del av Konstnärligt campus vid Umeå universitet, som de delar med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet och HumlabX. Skolan ligger i stadsdelen Öst på stan, precis vid Umeälvens strand.

Konsthögskolan i Umeå bildades år 1987, och höll ursprungligen till i en byggnad som konstruerades med syfte att vara en del av Umeå träsliperi. Träsliperiet öppnade år 1910 och drevs fram till 1954, och var när det startade den första större industrin i Umeå. Inför att Konsthögskolan skulle starta år 1987 byggde man år 1986 om lokalerna för att passa skolans ändamål. Konsthögskolan har hållit till i sina nuvarande lokaler på Konstnärligt campus sedan år 2012, som då var helt nybyggda. Byggnaden ritades av de två arkitektbyråerna Henning Larsen Architechts och White arkitekter. Skolans gamla lokaler har dock fortfarande anknytning till Konsthögskolan, då de under 2013 och 2014 byggdes om med syfte att fungera som inkubator för olika konstnärliga företag och projekt, samt som Konsthögskolans eget galleri. Detta galleri används för att presentera studenternas arbeten, och för en årlig vårutställning, som hålls i skolans lokaler eller i Bildmuseets lokaler.250px-Umeå_konsthögskola_February_2013

På Konsthögskolan kan man läsa två program, båda i fri konst. Det ena är ett treårigt kandidatprogram och det andra är ett påbyggnadsprogram som leder fram till en masterexamen. I programmen ingår både praktisk och teoretisk utbildning, och eleverna får arbeta med olika medier, allt från traditionella sådana som trä, metall, gips och brons, till mer moderna medier som grafik, foto, video, ljud och datorbaserad konst. Förutom dessa program kan man läsa flera fristående kurser i estetik, liksom ett antal sommarkurser, och om man vill fortsätta på ännu högre nivå efter masterprogrammet bedriver skolan också en forskarutbildning och ett antal forskningsprojekt. Forskarutbildningen är knuten till den nationella Konstnärliga forskarskolan.

Om du är en konststudent, vid Konsthögskolan i Umeå eller en annan konstskola i Sverige, och vill visa det tydligt i ditt hem genom en personlig och konstnärlig inredning, kan en fototapet vara ett effektivt sätt att skapa ett intryck. På Photowall.se kan du nämligen enkelt beställa fototapeter skapade från en egen bild, till exempel ett eget konstverk.