Studera konst på folkhögskola

Det finns många konsthögskolor som har ett utbud av konstkurser och olika konstutbildningar. De vänder sig ofta till folk i alla åldrar som intresserar sig för konst. Konsten inringar ett stort område inom arkitektur, måleri, fotografi och andra digitala medier. Kurser där du kan lära dig om arkitekturen, måleri eller tex fotografiets historia. Hur tex fotografiet har utvecklat sig från att vara ett dokumenterande redskap till att defineras som en konstform. Genom de olika kurserna kan man lära sig om olika konststilar, samtidigt med att man lär sig att placera konsten i en historisk och nutida kontext.

Konsten i en nutida kontext

vi behöver studera konst för att förstå omvärlden, för att förstå den i en historisk eller nutida kontext. Genom konsten kan man tydligöra en historia, samtidigt med att man kan använda sig av den för att belysa visa skeenden och händelser i historien. Ett exempel på det är målerietsutveckling, där man tidigare bara avporträtterade kungligheter, tillskillnad från idag då fotografiet har tagit över och gjort porträttet mer allmänt. Ett sätt att fasthålla tiden på eller speciella ögonblick. Konsten kan också användas symboliskt för att framhålla ett politiskt budskap, eller skeende. För många politiska aktörer ingår ofta konsten som en politisk symbol i deras budskap.

Konst och politik

Politik har alltid funnits i konsten. Tidigt 1900-tal ville de ryska konstruktivisterna tillsammans med politiker hjälpa till med och bygga upp samhället. På 1960- och 1970-talet påverkade miljörörelsen och feminismen konsten. På Bukowskis finns det tex en rubrik som heter ”Politisk konst”, och här finner vi konstnärer som Kjartan Slettemark, Channa Bankier, Karin Frostenson och Carl Johan De Geer, och nyckelord i tiden var att ¨”göra själv” eller ”att göra tillsammans”. Andra exempel på nutida politiska konstnärer är Victor Marx som byggde en gigantisk fågelholk till hemlösa. Hans konst är politisk och handlar bla om vems kulturyttring som ska få plats i det offentliga rummet?